1. Stosunek twardości złota do twardości srebra w skali Brinella (HB) jest rowny 18:25 twardosc srebra wynosi 250HB. O ile procent srebro jest twardsze od złota ?

2. Suma pól dwóch kwadratów jest równa 225 cm[2], a ich różnica wynosi 63 cm[2]. Oblicz stosunek długości boków tych kwadratów.

1

Odpowiedzi

2010-03-26T00:16:33+01:00
18:25(dzielę licznik i mianownik przez 18) otrzymam ; 1:25/18 ;1:1i7/18 tj. stosunek twardości złota do twardości srebra ; 250HB-twardość srebra ; 250HB:25/18=250HB×18/25=180HB-twardość złota; 180HB+x%180HB=250HB ; x=700/18≈39% Srebro jest twardsze od złota o około 39%. Zad2) x-pole Ι kwadratu ; x+63 cm²-pole ΙΙ kwadratu ; x+x+63 cm²=225 cm² ; 2x=225 cm²-63 cm² ; 2x=162 cm²/:2 ; x=81 cm² ; x+63 cm²=81 cm²+63 cm²=144 cm². Długość boku Ι kwadratu wynosi:9 cm , długość boku ΙΙ kwadratu wynosi:12 cm ; 9/12=3/4 tj. stosunek długości boków tych kwadratów .
1 5 1