Odpowiedzi

2009-11-01T20:40:57+01:00
TAJEMNICA I - MODLITWA PANA JEZUSA W OGRÓJCU

Jezus modli się przed męką, przeżywa swoje cierpienie bo wie co będzie w Wielki Piątek. Widzi także każdego z nas. Widzi nas tu zgromadzonych i to jest osłodą i pociechą dla Jego Serca, lecz wie jak często także w naszym życiu brak jest modlitwy, jak często naszej modlitwie brak jest wytrwałości. Jak wiele w niej niedbałości.

Maryjo, któraś współcierpiała ze Swoim Synem naucz nas prawdziwej , głębokiej modlitwy serca.

TAJEMNICA II - BICZOWANIE PANA JEZUSA

Jezus przywiązany do słupa przyjmuje na siebie razy bicza. Ostre zakończenia ranią Jego plecy. Ale On wie, że to dla nas, abyśmy w ciężkich chwilach cierpień fizycznych umieli prosić Go o pomoc. Abyśmy razem z Jezusem umieli przyjąć na siebie razy niesłusznych posądzeń, słów krytyki.

Maryjo, któraś współcierpiała ze swoim Synem
Naucz nas przyjmować cierpienie bez słowa skargi i żalu.

TAJEMNICA III - CIERNIEM UKORONOWANIE.

A więc jesteś królem? - pytał Cię Piłat , który choć nie widział w Tobie winy kazał cię ubiczować i wydał cię żydom. Żołnierze założyli więc koronę na Twoją głowę, koronę , której nie przyjąłby żaden z ziemskich królów. Ale nie Ty, - Najpokorniejszy. Twoje królestwo przecież nie jest z tego świata
Patrząc na Twą świętą , zranioną cierniami Głowę pomyślę - jakie są moje pragnienia, marzenia,
Czy zgodne z Twoimi? Czy pragnę należeć do Twego królestwa? - Królestwa Prawdy, Miłości , Sprawiedliwości , Pokoju.

Maryjo, któraś współcierpiała ze Swoim Synem rozbudź w mym sercu tęsknotę za Niebem.

TAJEMNICA IV - DROGA KRZYŻOWA

Jezus dźwigając ciężar krzyża idzie drogą, idzie wypełnić Wolę Swego Ojca. Upada, podnosi się , znosi wyśmiewania. Dostrzega jednak pomoc Szymona, choć został do niej przymuszony. Kto idzie za mną a nie bierze swego krzyża - nie jest Mnie godzien tak mówiłeś. Czy ja dźwigam swój krzyż?
Czy niosę go razem z Tobą? Czy umiem swoje zamierzenia podporządkować Bożej woli? Kiedy ostatnio pytałem Panie , co chcesz abym uczynił?

Maryjo, któraś współcierpiała ze Swoim Synem , pomóż mi stać się Szymonem dla ludzi którym czasem jest ciężej niż mnie.

TAJEMNICA V - ŚMIERĆ PANA JEZUSA NA KRZYŻU.

Czy naprawdę jestem dla Ciebie tak cenny, że nie wahałeś się oddać za mnie swojego życia? Ty umarłeś abym ja mógł żyć wiecznie. A ja ? czy umiałabym oddać swoje życie za drugiego człowieka? a czasem tak trudno zrezygnować ze swojego zdania, ile przez to rozbitych małżeństw i rodzin, bo ktoś upierał się przy swoim zdaniu, chciał udowodnić , że miał racje.

Maryjo, któraś współcierpiała ze swoim Synem ożywiaj wzajemną miłość w naszych rodzinach, upraszaj łaskę pojednania dla rodzin rozbitych, by każde dziecko naszej parafii mogło cieszyć się kochającą mamusią i kochającym tatusiem.

TAJEMNICA I

" Jezus upadł na kolana i modlił się tymi słowami: Ojcze jeśli chcesz, zabierz ode mnie tem kielich. Jednak nie moja wola, lecz twoja niech się stanie... Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi sączące się na ziemię. Gdy wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących ze smutku".( Łk.22,41-42.44-45)

Matko, obecna sercem przy synu opuszczonym w Ogrójcu, wspieraj mnie, abym wytrwale czuwał z Jezusem na modlitwie ofiary każdego dnia.

TAJEMNICA II

" Rzekł Piłat: cóż mam uczynić z Jezusem, którego nazywają Mesjaszem> Zawołali wszyscy - na krzyż z Nim!... Piłat widząc, że nic nie osiąga, a wzburzenie raczej wzrasta, wziął wodę i umył ręce wobec tłumu, mówiąc: " Nie jestem winien krwi tego sprawiedliwego. To wasza rzecz". Wówczas ... Jezusa kazał ubiczować". (Mt27.22.24-26)

Matko dałaś Synowi Twemu ciało i krew, dzięki którym poddał się zbawczej męce, pomóż mi, aby także moje ciało mogło się stać godnym narzędziem współzbawczego trudu Kościoła.

TAJEMNICA III

"Żołnierze namiestnika zabrali Jezusa z sobą do Pretoriom... rozebrali Go z Jego szat i narzucili na Niego płaszcz szkarłatny. Uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę a do prawej ręki dali Mu trzcinę. Potem przyklękali przed Nim i szydzili z Niego, mówiąc: Witaj Królu Żydowski! Przy tym pluli na Niego, brali trzcinę i bili Go po głowie". ( Mt27,27-30)

Matko, któraś oprawcą Twego Syna przebaczyła mękę Jego cierniowej korony, pomóż mi wybaczyć wszystkie upokorzenia, które mogą mnie spotkać w codziennej pracy dla człowieka.

TAJEMNICA IV

" Gdy Go wyszydzili... włożyli na Niego Jego własne szaty i odprowadzili Go na ukrzyżowanie".(Mt27,32)
Gdy Go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny... i włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem. A szło za Nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad Nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: Córki jerozolimskie nie płaczcie nade mną, płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi".

Matko, tak bardzo chciałaś ulżyć Synowi w drodze na Kalwarię, wskaż mi teraz tych, którym przeze mnie chcesz pomóc w dźwiganiu ich krzyża na każdy dzień.

TAJEMNICA V

" Ukrzyżowano Go , a z Nim dwóch innych, z jednej i drugiej strony... a obok krzyża Jezusowego stała Matka Jego... Kiedy Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn Twój, następnie rzekł do ucznia: oto Matka twoja". ( J19,18.25-27)
Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął ziemię aż do godziny dziewiątej... Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam Ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha".

Matko Bolesna, stojąca pod krzyżem, spraw, abym w każdym cierpieniu, a także w chwili śmierci doznał, przez Twoje macierzyństwo, mocy Chrystusowej Miłości.
23 4 23