Trapez ABCD, w którym |kąt A| = |kątB|=60 stopni, |AD| =|DC|=6, przekształcono przez symetrię względem prostej CD. Oblicz obwód i pole czworokąta ABB'A', gdzie B' i A' są obrazami punktów B i A.
PILNE PROSZE O ROZWIAZANIE !!!!!!!!!!!!!!!

1

Odpowiedzi

2010-03-26T01:31:36+01:00