32. W trapezie o polu 18cm kwadratowych
wysokość jest równa 3 cm, a jedna z podstaw
jest o 5 cm krótsza od drugiej podstawy
oblicz długości podstaw tego trapezu


33.czworokąt ABCD przedstawiony na rysunku
jest kwadratem ustal jaką długość powinien mieć
odcinek a aby pole trapezu ABCE było 2 razy
większe od pola trójkąta AED.


34.jaką długość powinien mieć odcinek c
aby pole trójkąta LNO było 3 razy mniejsze od pola trójkąta LMN?


WSZYSTKIE POTRZEBNE RYSUNKI SĄ W ZAŁĄCZNIKU

PROSZĘ O SZYBKĄ ODPOWIEDŹ

1

Odpowiedzi

2016-04-21T16:34:09+02:00
Zadanie 32 

P trapezu = 18 cm kwadratowych
a = szukane 
b = szukane   a + 5 cm
h = 3 cm
                          
                          
 18 cm kwadratowych  =   ( 2 a  + 5 cm ) . 3      
                                            ---------------------             / 2 
                                                         2

12 cm = 2a + 5 cm 

a = 3,5 cm  
b = 3,5 cm  + 5 cm = 8,5 cm


zadanie 33 

EC = 15 - a 
BC = 15

Po obliczeniu z danych wynika iż : 

 2a = 30 - a 
2a + a  = 30
3a = 30    / :3

a = 10 


Odp: odcinek a powinien mieć długość 10.Zadanie 34

x - odcinek c 
h trójkąta =  16 - x 
Pole LNO = 6x
Pole LMN = 96 - 6 x 

Po boliczeniu wynika że 

 24 x = 96     / : 24

x = 4 


Odp: odcinek c ma długość 4 


Liczę na naj !!

 
 
2 5 2