Sporządź wykres funkcji: f(x) = - 2x² – x + 6
na podstawie wykresu określ:
a) zbiór wartości funkcji;
b) miejsca zerowe;
c) przedziały, w których funkcja przyjmuje wartości dodatnie oraz przedziały, w których przyjmuje wartości ujemne;
d) przedziały, w których funkcja jest rosnąca, a w których malejąca;
e) dla jakich argumentów funkcja osiąga wartość najmniejszą lub największą i ile ona wynosi.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-26T02:07:00+01:00
Rozwiązanie w załączniku .