1. Wartość wyrażenia W=(-3)³ * (√3)⁻⁴ pomnożono przez 2. Wartość tego wyrażenia:
A. zmniejszyła się o 3,
B. zwiększyła się o 3,
C. zmniejszyła się o 2,
D. zwiększyła się o 2.


2. Liczba x=(n+2)/n jest liczba całkowitą. Liczb naturalnych n spełniających warunki zadania:
A. nie ma,
B. są dwie,
C.są trzy,
D.jest nieskończenie wiele.


3.Suma dwóch liczb niewymiernych:
A.może być liczba całkowitą,
B.nie może być liczba całkowitą,
C.jest zawsze liczba niewymierna,
D.nie może być liczba wymierna.


4. Funkcja określona wzorem: (proszę nie zwracać uwagi na kropki, inaczej nie miałam jak zapisać)
.......{x+2 dla x≤0
f(x) ={1 dla x=1
.......{0 dla x=2 jest:
A.rosnąca,
B.malejąca,
C. malejąca w zbiorze {0,1,2},
D.rosnąca w zbiorze {-2,-1,0,1}


5.Punkt A=(√3,a) należy do prostej o równaniu √3x-2y+3√3=0. Wynika stad, ze:
A.a=-2√3,
B.a=2√3,
C.a=-3/2-3/2√3,
D.a=3/2+3/2√3


6.Zbiorem wszystkich rozwiązań równania |x|=-x jest:
A.(0,+∞),
B.(-∞,0>,
C. {-1},
D.Ф


7.Wartość wielomianuW(x)=x³-3x²+4x w punkcie a jest równa 12. Wynika stad, że:
A.a=-3,
B.a=-2 v a=2,
C.a=2va=-2va=3,
D.a=3


8.Dana jest funkcja f określona wzorem f(x)=-3^-x. Wykres funkcji g jest symetryczny do wykresu funkcji f względem osi OX. Zatem:
A.g(x)=-3^-x,
B.g(x)=-3^x,
C.g(x)=3^x,
D. g(x)=3^-x-2

1

Odpowiedzi

2010-03-27T08:05:44+01:00
1 - A
2 - B (liczby 2 i -2)
3 - A
4 - C
5 - D
6 - B
7 - D
8 - upewnij sie czy dobrze przepisalas odpowiedzi bo wedlug mnie to powinno byc g(x)=3^-x
2 3 2