Odpowiedzi

2010-03-26T07:22:11+01:00
Zad. 1 Oblicz objętość graniastosłupa prawidłowego narysowanego.

W graniastosłupach prawidłowych w podstawach występują figury foremne, tu - trójkąt równoboczny, którego pole obliczamy:

Pt=a²√3/4
a=5m
H=1m

V=Pp*H
Pp=Pt

V=a²√3/4*H=5²√3/4*1=25√3/4=6,25*√3 [m^3]
3 5 3