Odpowiedzi

2010-03-26T07:29:10+01:00
Mosiężną kulę o srednicy 12 cm przetopiono na jednakowe kule o średnicy 2 cm. Ile małych kul otrzymano?

2R=12cm
R=6cm
2r=2
r=1cm
V1=(4/3)πR³
V2=(4/3)πr³
V1/V2 - ilość małych kul

V1/V2=[(4/3)πR³]/[(4/3)πr³]=R³/r³=6³/1³=216/1=216

Otrzymano 216 małych kul
8 5 8