Leopold Staff
Zdarzenie

Podarłem w gniewie białą kartę
I w piec rzuciłem cztery rymy,
Co się nie chciały sprząc uparte,
I bure z nich powiały dymy.

I gdy mnie otrzeźwiła proza,
Nagle z czarnego kałamarza tuberoza – silnie pachnąca roślina pocho-
Strzeliła śnieżna tuberoza. dząca z Meksyku; z jej kwiatów otrzymuje
To się czasami w życiu zdarza. się olejki eteryczne do produkcji perfum
1. a) Odpowiedz jednym zdaniem na każde pytanie

• Kim jest podmiot liryczny?
……………………………………………………………………………………………………
• Jaka sytuacja została przedstawiona w utworze?
……………………………………………………………………………………………………

b) Podkreśl fragmenty utworu uzasadniające twoje odpowiedzi.

2. a) Podkreśl nazwy środków poetyckich zastosowanych w wierszu

porównanie wyraz dźwiękonaśladowczy epitet

przenośnia ożywienie uosobienie neologizm


b) Wypisz z utworu co najmniej po jednym przykładnie środków poetyc-
kich, których nazwy podkreśliłeś.
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….


3. Pobaw się słowami i za pomocą odpowiednich środków poetyckich przedstaw radość, gniew, pisanie wiersza i komponowanie piosenki.

Radość Przenośnia wyraz dźwiękonaśladowczy
………………. ……………….
……………….
……………….

Gniew porównanie wyraz dźwiękonaśladowczy
………………. ……………….
……………….
……………….


pisanie wiersza neologizm epitet
………………. ……………….


komponowanie piosenki porównanie przenośnia
………………. ……………….
……………….
……………….

4. a) Opisz za pomocą dowolnych środków poetyckich:

smak ulubionych słodyczy
……………….……………….
zapach lasu po deszczu
……………….……………….
wygląd potrawy, której najbardziej nie lubisz
……………….……………….

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-26T15:33:59+01:00
1.Podmiotem lirycznym jest osoba mówiąca w wierszu .
- O złości bohatera .
b ) musisz sobie sama podkreślić :)


Chociaż pomogłam 2 ale to też się liczy .Bo reszte nierozumiem tekst jest troche niezrozumiały ;)
17 3 17