Pan nowak postanowił w swoim ogrodzie zbudować basen w kształcie prostopadłościanu którego dno jest prostokątemo bokach 6m i 8m.ziemię z wykopów wywieziono 3 cieżarówkami o ładowności 4tony .kazdy z samochodów musiał obrobić 12razy. jaka jest głębokość basenu jeżeli 1m2(jeden metr kwadratowy)
ziemi waży 1500kg?

1

Odpowiedzi

2009-10-29T20:07:29+01:00
Masa wywiezionej ziemi
3*4 t *12 = 144 t = 144 000 kg
1m^3 ( metr sześcienny , a nie kwadratowy) ziemi waży 1500kg
V *1 500 kg = 144 000kg
V = 144 000kg:1 500kg = 96
Objętość wywiezionej ziemi = 96 m^3
V =P*h
P =a*b =6m*8m =48 m^2
h =V : P = 96 m^3 : 48 m^2 = 2m.
Odp. Głębokość basenu jest równa 2 metry.