Odpowiedzi

2010-03-26T08:54:44+01:00
A.b- przyprostokątne
c-przeciwprstokątna
r- promień okręgu wpisanego
R- promień okręgu opisanego
Mamy udowodnić, że:

Wiemy, że przeciwprostokątna jest równa. c= 2R
Oraz, że: c= a+b - 2r
Zatem: a+b-2r=2R
a+b = 2R + 2r <-> a+b = d + D
rysunek pozniej przesle


7 3 7
2010-03-26T09:01:01+01:00
Oznaczenia :
a, b - są to przyprostokątne ,
c- jest to przeciwprostokątna ,
r- jest to promień okręgu wpisanego,
R- jest to promień okręgu opisanego ,
Z treści zadania mamy udowodnić, że:
a+b=D+d ≡ d=2r i D=2R

Zatem wiemy, że przeciwprostokątna jest równa c=2R i że: c=a+b-2r.Stąd :
a+b-2r=2R
a+b=2R+2r ≡ a+b=D+d
koniec dowodu :)
10 4 10