Odpowiedzi

2010-03-26T09:14:15+01:00
Średnia arytmetyczna (suma danych dzielona na ilość):
x = (4+13+11+9+13)/5 = 50/5 = 10

wariancja (ze wzoru, który jest w tablicach):

war = [(x₁-x)²+(x₂-x)²+(x₃-x)²+(x₄-x)²+(x₅-x)²] / n

x₁, x₂ ... - to są dane
x - średnia arytmetyczna
n - ilość danych

war = [(4-10)²+(13-10)²+(11-10)²+(9-10)²+(13-10)²]/5 = 56/5 = 11,2

odchylenie standardowe, to pierwiastek z wariancji:
odch = √11,2 ≈ 3,35
1 5 1