Rodzeństwo w wieku 8 i 10 lat otrzymało razem w spadku 84 100 zł. Kwotę tę złożono w banku, który stosuje kapitalizację roczną przy rocznej stopie procentowej 5%. Każde z dzieci otrzyma swoją część spadku z chwilą osiągnięcia wieku 21 lat. Życzeniem spadkodawcy było takie podzielenie kwoty spadku, aby w przyszłości obie wypłacone części spadku (zaokrąglone do pełnych złotych) były równe. Jak należy podzielić kwotę 84 100 złmiędzy rodzeństwo?

1

Odpowiedzi

2010-03-26T09:31:42+01:00
Rodzeństwo w wieku 8 i 10 lat otrzymało razem w spadku 84 100 zł. Kwotę tę złożono w banku, który stosuje kapitalizację roczną przy rocznej stopie procentowej 5%. Każde z dzieci otrzyma swoją część spadku z chwilą osiągnięcia wieku 21 lat. Życzeniem spadkodawcy było takie podzielenie kwoty spadku, aby w przyszłości obie wypłacone części spadku (zaokrąglone do pełnych złotych) były równe. Jak należy podzielić kwotę 84 100 zł między rodzeństwo?
Różnica w długości lokaty 10-8=2 lata
x- dziecko 10-letnie
(x+0,05x)*1,05 - dziecko 8-letnie
0,05 to oprocentowanie po 1 roku
x+1,05*(1,05x)=84100
x+1,1025x=84100
2,1025x=84100 /:2,1025
x=40000
1,1025x=44100
razem 84100
Odp: Dla 8-latka 44100zł, a dla 10-latka 40000zł.