1.Wymień najważniejsze wydarzenia w historii europy które zadecydowały o jej obecnym podziale politycznym
2.Podaj miejsce które zajmuje Polska pod względem powierzchni i liczby ludności
3.Wymień kraje skandynawskie należące do UE
4.Wyjaśnij jakie czynniki sprzyjają rozwojowi hydroenergetyki w Norwegii i Szkocji
Tylko ładnie i dokladnie

1

Odpowiedzi

2010-03-26T10:55:29+01:00
Ad.1 Dużą rolę w dzisiejszym podziale administracyjnym odegrały głównie II Wojna Światowa oraz I Wojna Światowa.
Ad.2 Polska pod względem powierzchni zajmuje 68 miejsce na świecie, a pod względem ludności 34 miejsce na świcie.
Ad.3 Do Unii Europejskiej z krajów skandynawskich należą Szwecja i Finlandia.
Ad.4Hydroenergetyka polega zwykle na wykorzystaniu wód śródlądowych. Najlepsze są rzeki o dużym spadzie i dużym natężeniu przepływu. Norwegia i Szkocja są takim krajami .
7 3 7