Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-26T11:19:05+01:00
Zad 4
c) (2k+1)+(2k+2)+(2k+3)/3= 6k+6/3 = 2k+2
( tam gdzie jest /3 to ma być kreska ułamkowa )

Zad.5
[(x+4)*2-8]*3/2= [2x+8-8]*3/2= 2x*3/2= 6x/2= 3x
18= 3x / :3
x= 6
( tam gdzie jest /2 to ma być kreska ułamkowa )

Zad.6

a) 2x(x-5)-3(x²-2x)+(x-2)x=(2x²-10x)-(3x²+6x)+(x²-2x)=2x²-10x-3x²+6x+x²-2x= 2x²-2x²-12x+6x=-6x

b)a(a+b+c)-b(a-b-c)-c(a-b-c)=(a²+ab+ac)-(ba-b²-bc)-(ac-bc-c²)=a²+b²+c² ( tam się redukuje )

Zad.7
dla A= 3x²-xy ; B= -2y ; C= 3x

a) (A*B)*C
(A*B)*C= [(3x²-xy)* (-2y)]*3x= (-6x²y+2xy²)*3x= 3x*(-6x²y)+3x*2xy²= -18x³y+6x²y²

b) A*(B*C)
A*(B*C)=3x²-xy*(-2y*3x)=(3x²-xy)*(-6xy)= -18x²y²

Zad. 8
a) 3(x²-2x+3)=2(x²-5x-1)=3*(4-4+3)-2*(4-10-1)=3*3-2*(-7)= 9+14=23
b) a(2ab+b)-b(a-2ab+a²)= 2a²b+ab-ab+2ab²-a²b= a²b+2ab²=0,1²*(-10)+2*0,1*(10)²= -0,1+20=19,9


Wszystko powinno być dobrze, ponieważ te zadania miałem sprawdzane na lekcji. Mam wątpliwości co do zad. 7 punkt b). Ale musisz się spytać nauczyciela czy jest tutaj jakiś błąd.

Pozdrawiam, Pither007
2010-03-26T11:50:01+01:00
5/158
[(x+4)*2-8]*3/2=(2x+8-8)*3/2=2x*3/2=6x/2=3x
3x=18/:3
x=6
6 a,b/158
a)
2x(x-5)-3(x kwadrat -2x)+(x-2)x=2x kwadrat-10x-3x kwadrat+6x+x kwadrat-2x=-6
b)
a(a+b+c)-b(a-b+c)-c(a-b-c)=a kwadrat +ab+ac-ab+b kwadrat -bc-ac+bc+c kwadrat=a kwadrat+b kwadrat+c kwadrat
7 a,b/158
a)
(A*B)*C=[(3x kwadrat-xy)*(-2y)]*3x=(-6x kwadrat y+2xy kwadrat)*3x=-18x do trzeciej+6x kwadrat y kwadrat
b)
A*(B*C)=(3x kwadrat-xy)*(-2y*3x)=-6x kwadrat y+9x do trzeciej+2xy kwadrat-3x kwadrat y=9x do trzeciej+2xy kwadrat-18x kwadrat y
8 a,b/ 158
a)3(x kwadrat-2x+3)-x(x kwadrat-5x-1)=3x kwadrat-6x+9-2x kwadrat+10x+2=x kwadrat+4x+11=2 kwadrat+4*2+11=4+8+11=23
b)
a(2ab+b)-b(a-2ab+a kwadrat)=2a kwadrat b+ab-ab+2ab kwadrat-a kwadrat b=a kwadrat b+2ab kwadrat=(0,1)kwadrat*(-10)+2*0,1*(-10)kwadrat=0,01*(-10)+0,2*100=-1+20=19

/ kreska ułamkowa