1. Piramida Cheopsa jest ostrosłupem prawidłowym czworokątnym o krawędzi podstawy długości 230m. Oblicz wysokość tej piramidy. Krawędź boczna ma długość 218m. Wynik podaj z dokładnością do 1m.

2. W ostrosłupie prawidłowym trójkątnym krawędź boczna ma długość 6 cm, a wysokość podstawy jest równa 2√6 cm. Oblicz obwód przekroju zawierającego wysokości dwóch ścian bocznych.

1

Odpowiedzi

2010-03-26T11:26:04+01:00
Zad1.
W podstwie jest kwadrat o boku 230m, jego przekatna ma wzór a√2, czyli 230√2. Tylko ze do zadania potrzebujemy jedynie polowe tej przekatnej,czyli 0,5*230√2=115√2 kolor czerwony na rysunku.

H²+(115√2)²=218²
H²=47524-26450
H²=21074
H=145,16886m
W zaokrągleniu do metró 146m.