Bardzo Proszę o rozwiązanie tych zadań.
Potrzebuję je na dziś bardzo proszę o rozwiązanie

1.Oblicz o ile i jak zmieniła się energia wewnętrzna gazu, jeżeli sprężając go izobarycznie wykonano pracę 1000J (Dżul),jednocześnie gaz oddał ciepła 300J.

2.Oblicz oporność silnika cieplnego pracującego między temperaturą źródła 1000 stopni Celcjusza i temp. chłodnicy 200 stopni celcjusza.

3.Ile ciepła należy dostarczyć, aby 1kg lodu o temp. 0 stopni stopić, a powstałą wodę z niego ogrzać i zamienić w parę o temp. 100 stopni.
Zachodzące zjawiska przedstaw na wykresie zależności temp. (t) od ilości dostarczonego ciepła (Q).

4.Wymień zjawiska potwierdzające budowę kinetyczno-cząsteczkową cieczy.Podaj przykłady ich zastosowania w przyrodzie i technice.

MAŁA UWAGA !

Jeżeli masz mi tu wklleić jakiś artykuł żywcem skopiowany ze strony ściąga.pl to nie zadawaj sobie trudu szkoda twojego i mojego czasu, ja też umiem z niej korzystać. Proszę potraktować to poważnie.

Z góry dziękuję.

1

Odpowiedzi

2010-03-28T21:43:50+02:00
Witaj
1.
dane W = +1000J, Q = -300J
szukane ∆U
I zasada termodynamiki
∆U = Q + W = -300J + 1000J = +700J
∆U gazu wzrosła o 700J.

2.
dane t1=1000*C, t2=200*C, T1=1273K, T2=473K
szukane η
η = [T1-T2]/T1 = [1273K-473K]/1273K = 0,628 = 62,8%
Sprawność tego silnika wynosi max. 62,8% gdyż sprawność taką ma idealny
silnik Carnota.

3.
dane m=1kg, t1=0*C, t2=100*C, L=3,4*10(5)J/kg, c=4190J/kg*C,
.......R=2,26*10(6)J/kg
szukane Q = Ql + Qo + Qr
---ciepło na stopienie Ql = m*L = 1kg *3,4*10(5)J/kg = 0,34 MJ
---ciepło na ogrzanie powstałej wody Qo = m *c *[t2-t1] = 1kg*4190J/kg*C*100*C
Qo = 0,419 MJ ~ 0,42 MJ
---ciepło na odparowanie wody w 100*C Qr = m*R = 1kg*2,26*10(6)J/kg =
Qr = 2,26 MJ.
Q = 0,34 MJ + 0,419 MJ + 2,26 MJ = 3,019 MJ ~ 3,02 MJ
Potrzebna ilość ciepła wynosi 3,02 MJ.

Współrzędne punktów do wykresu t(Q) :[0*C, 0 MJ],[0*C, 0,34 MJ],[100*C, 0,76
MJ],[100*C, 3,02 MJ].

4.
Zjawiska potwierdzające budowę kinetyczno-cząsteczkową cieczy :
---ruchy Browna - dystrybucja składników pokarmowych w jeziorach, rzekach,
oceanach i powietrzu,
---dyfuzja - stałość składu powietrza, globalna dystrybucja pary wodnej,
procesy chemiczne,
---parowanie - umożliwienie zamknięcia cyklu krążenia wody w przyrodzie,
odprowadzanie ciepła w przyrodzie i przemyśle chłodniczym,
---napięcie powierzchniowe - okrycia nieprzemakalne, przemysł środków
piorących,
---włoskowatość - odżywianie się roślin, dystrybucja wody w glebie, zastosowanie ręczników, ściereczek, pampersów, knotów a w przemyśle ciężkim do oddzielania cennych składników rud metodą flotacji.

Semper in altum.......................pozdrawiam