Odpowiedzi

2010-03-26T11:22:43+01:00
1916 – powołanie Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowe
1921 – początek przejścia do gospodarki pokojowej od gospodarki wojennej
1921 – początek budowy miasta, portu i stoczni w Gdyni
1924 – reforma walutowa i powołanie Banku Polskiego
1925 – wybuch wojny celnej z Niemcami
1928 - powołanie przedsiębiorstwa Polska Poczta, Telegraf i Telefon
1929 – wybuch wielkiego kryzysu
1936 – początek budowy COP
1 5 1