GRAMMAR AND VOCABULARY

1Uzupełnij zdania czasownikami w nawiasach w poprawnej formie czasu present simple. (1 pkt za każdą poprawną odpowiedź = 6 pkt)
1. I __________________ (not study) German at school.
2. My friends _________________ (go) to a music school.
3. ________________________ (you / do) your homework in the evening?
4. Mark and David ____________________ (not like) biology.
5. _________________________ (we / have) maths on Mondays?
6. Our teachers ____________________ (give) us a lot of homework.

3

Odpowiedzi

2010-03-26T11:32:17+01:00
1. don't study
2. go
3. do you do
4. don't like
5. do we have
6. give
2010-03-26T11:35:09+01:00
1Uzupełnij zdania czasownikami w nawiasach w poprawnej formie czasu present simple. (1 pkt za każdą poprawną odpowiedź = 6 pkt)
1. I don't study (not study) German at school.
2. My friends go (go) to a music school.
3. Do you do (you / do) your homework in the evening?
4. Mark and David don't like (not like) biology.
5. Do we have (we / have) maths on Mondays?
6. Our teachers give (give) us a lot of homework.
2010-03-26T11:36:08+01:00
1.don't study
2. go
3.Do you do your homework in...
4.don't like
5.Do we have
6.don' t give