2 Określ, czy szyk poniższych zdań jest poprawny (), czy też nie (X). (1 pkt za każdą poprawną odpowiedź = 5 pkt)
1. I often am late for school.
2. Susan and Maria play basketball every Tuesday.
3. We go every week to the swimming pool.
4. The students never go into the staff room.
5. I go rarely to school by bus.

3 Uzupełnij pytania. (1 pkt za każdą poprawną odpowiedź = 5 pkt)
1. ______________ is your favourite subject? Physical Education.
2. ______________ do you have English classes? On Mondays and Wednesdays.
3. ______________ is this pen? It’s Mike’s.
4. ______________ many lessons do you have on Friday? Four.
5. ______________ is classroom number 25? It’s next to the staff room.

4 Na podstawie podanych definicji napisz nazwy przedmiotów szkolnych. (1 pkt za każdą poprawną odpowiedź = 5 pkt)
1. We learn about the past. _____________________
2. We learn about countries. _____________________
3. We learn about numbers. _____________________
4. We learn about substances. _____________________
5. We learn to paint and draw. _____________________

5 Uzupełnij zdania czasownikami z ramki. Każdego czasownika możesz użyć tylko raz. (1 pkt za każdą poprawną odpowiedź = 6 pkt)
wear fail use get revise take
1. We ______________ tests at the end of every term.
2. The students at our school don’t _________________ uniforms.
3. We __________________ a coursebook in class.
4. I sometimes ___________________ bad marks.
5. When do you usually _________________ for a test?
6. I can’t ________________ the test next week. It’s a very important test.

6 Uzupełnij brakujące wyrazy. Pierwsze litery zostały podane. (1 pkt za każdą poprawną odpowiedź = 5 pkt)
1. When do you have a b__________________ for lunch?
2. We always have good f______________ at music classes.
3. I can’t make a d________________ at the moment. I need time to think.
4. A lot of students have e_____________ classes in the afternoons.
5. There is a modern and large g _______________ where we have PE classes.

READING

7 Podane niżej fragmenty tekstu ułóż w odpowiedniej kolejności tak, aby powstał spójny i logicznie poprawny tekst. (1 pkt za każdą poprawną odpowiedź = 6 pkt)

This is an option for those children who can’t go to school because they are ill or disabled. The have a special timetable and the teachers visit them at home. They usually study the same subjects and use the same books as the kids in their local school. ‘Kate likes studying and we never have any discipline problems’, says Patrick Anderson, Kate’s father. ‘She loves reading and she’s very good at maths. She can do maths problems that 14-year-old students do at school.’

Homeschooling, also called home education, is an alternative to traditional school education. In the USA most children go to public or private schools, but for Kate Anderson, 11, her home is the only school she knows. Other parents also decide to give their children home education because they do not like the schools in their area or they are afraid of violence at schools. Some children, however, study at home with teachers from their local school.

In Patrick’s opinion, Kate can work faster and better than other children her age who go to school. This is one of the reasons why some parents want to educate their children at home. ‘I start my lessons at 8 am in my bedroom when other children at my age leave their homes and take their school bus’, she says. ‘I study with my dad.’

WRITING

8 Przebywasz na obozie językowym w Anglii. Twoja grupa postanowiła zorganizować dyskusję na temat różnych problemów szkolnych. Napisz ogłoszenie, w którym:
• poinformujesz, o czym będzie można porozmawiać na spotkaniu,
• podasz godzinę spotkania,
• podasz miejsce spotkania,
• zachęcisz innych uczestników obozu do wzięcia udziału w spotkaniu.
(1 pkt za każdą poprawnie przekazaną informację + 1 pkt za poprawność językową = 5 pkt)

SPEAKING / WRITING

9 Uzupełnij poniższy dialog.
Przebywasz w Anglii i pracujesz w sekretariacie szkoły językowej. Przeprowadź rozmowę telefoniczną z osobą zainteresowaną kursami językowymi, w której:
• zapytasz, jakim kursem jest zainteresowany twój rozmówca,
• podasz, w jakich dniach i godzinach odbywają się zajęcia,
• poinformujesz o cenie danego kursu.
(1 pkt za każdą poprawnie przekazaną informację = 3 pkt)
You: Good morning, this is Downtown Language School. Can I help you?
Caller: Good morning. I would like some information about language courses in your school.
You: Of course. (1)_______________________________________________________________________?
Caller: I’m interested in an intermediate course of English.
You: Certainly. We have two intermediate groups at the moment.
Caller: When are the classes?
You: (2)________________________________________________________________________________
Caller: That’s great. And how much does this kind of course cost?
You: (3)________________________________________________________________________________

1

Odpowiedzi

2010-03-26T13:14:39+01:00
2 Określ, czy szyk poniższych zdań jest poprawny (), czy też nie (X). (1 pkt za każdą poprawną odpowiedź = 5 pkt)
1. I often am late for school. X
2. Susan and Maria play basketball every Tuesday. ?
3. We go every week to the swimming pool.X
4. The students never go into the staff room.?
5. I go rarely to school by bus.X

3 Uzupełnij pytania. (1 pkt za każdą poprawną odpowiedź = 5 pkt)
1. _________what_____ is your favourite subject? Physical Education.
2. _____when_________ do you have English classes? On Mondays and Wednesdays.
3. ________who______ is this pen? It’s Mike’s.
4. __________how____ many lessons do you have on Friday? Four.
5. ______where________ is classroom number 25? It’s next to the staff room.

4 Na podstawie podanych definicji napisz nazwy przedmiotów szkolnych. (1 pkt za każdą poprawną odpowiedź = 5 pkt)
1. We learn about the past. __history___________________
2. We learn about countries. _______geography______________
3. We learn about numbers. _________________matematics____
4. We learn about substances. _____________chemists________
5. We learn to paint and draw. ____________artist_________

5 Uzupełnij zdania czasownikami z ramki. Każdego czasownika możesz użyć tylko raz. (1 pkt za każdą poprawną odpowiedź = 6 pkt)
wear fail use get revise take
1. We _____revise_________ tests at the end of every term.
2. The students at our school don’t ________wear_________ uniforms.
3. We ________use__________ a coursebook in class.
4. I sometimes ________get___________ bad marks.
5. When do you usually ___fail______________ for a test?
6. I can’t __take______________ the test next week. It’s a very important test.

6 Uzupełnij brakujące wyrazy. Pierwsze litery zostały podane. (1 pkt za każdą poprawną odpowiedź = 5 pkt)
1. When do you have a break for lunch?
2. We always have good f______________ at music classes.
3. I can’t make a d________________ at the moment. I need time to think.
4. A lot of students have exercise classes in the afternoons.
5. There is a modern and large gym where we have PE classes.


przykro mi ale wiecej nie umiem mam nadzieje ze chociaż taak pomogłam pozdrawiam ;*
3 3 3