Odpowiedzi

2010-03-26T11:52:22+01:00
Nformacje ogólne
Arabowie, wspólnota religijno-językowo-kulturowa, która skupia ludność uznającą język arabski za ojczysty. Wśród Arabów dominuje islam w sunnickiej odmianie (sunnici), większe skupiska szyitów występują jedynie w Jemenie, południowym Iraku, Syrii i Libanie. Arabscy chrześcijanie licznie zamieszkują Liban, obecni są ponadto w Syrii, Jordanii i Egipcie.

Arabowie nie stanowią pod względem etnicznym jednorodnej grupy. Powstali na skutek zmieszania się semickich plemion Półwyspu Arabskiego (Arabowie właściwi) z ludnością podbijanych przez siebie (od VII w.) terenów. W wyniku tego procesu zwarte osadnictwo arabskie zajmuje rozległe obszary, ciągnąc się od Mauretanii, poprzez tereny północnej Afryki, aż po Azję Centralną. Wielu Arabów zamieszkuje także kraje Europy Zachodniej oraz obu Ameryk. Za kraje arabskie uznaje się: Algierię, Arabię Saudyjską, Bahrajn, Dżibuti, Egipt, Irak, Jemen, Jordanię, Katar, Kuwejt, Liban, Libię, Mauretanię, Maroko, Oman, Somalię, Sudan, Syrię, Tunezję i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Państwa te tworzą Ligę Państw Arabskich. Współcześnie liczbę Arabów na świecie szacuje się na ok. 200 mln.

Zamieszkujący pustynne obszary Arabowie przez setki lat prowadzili tradycyjny (oparty na ustroju plemiennym), koczowniczy lub półkoczowniczy tryb życia, trudniąc się gł. koczowniczym pasterstwem, związanym z hodowlą wielbłądów, owiec i kóz. Obecnie taki sposób życia jest kultywowany przez minimalny procent ludności arabskiej. Arabowie zajmowali się także od dawna rolnictwem, rzemiosłem i handlem, osiedlając się w oazach i na żyźniejszych terenach. Od VII w. zaczęli zakładać duże ośrodki miejskie, w których obecnie mieszka blisko połowa arabskiej populacji. Niezwykle istotną, dla rozwoju społeczności Arabów, rolę odegrał gwałtowny rozwój przemysłu naftowego w 2. poł. XX w. Przyczynił się on do znacznego wzrostu zamożności arabskich państw naftowych oraz do zwiększenia wpływów i znaczenia tych krajów na arenie międzynarodowej. Jednocześnie Arabowie zachowali w znacznym stopniu tradycyjną kulturę i system wartości wyrosły z islamu.
1 1 1
2010-03-26T12:03:50+01:00
Charakterystyka
- wierzą w jednego Boga Allaha

- ich świętą księgą jest koran
Muzułmanin może osiągnąć szczęście poprzez przestrzeganie:
norm obyczajowych, zakazu picia wina, nakazu modlitwy pięć razy, przestrzeganie postu zwanego ramadanem,wstrzymanie się od picia i jedzenia od wschodu do zachodu słońca, musiał odbyć pielgrzymkę do mekki.
-uznanie wojny świętej - Dżihad
- charakter teokratyczny
- po śmierci Mahometa kraj został podzielony kręgi administracyjne na czele których stali kalifowie
Kultura:
- język arabski
- obszerna literatura( nawiązywano do antyku)
- medycyna ( Awicenna)
- system cyfr
- zbiór baśni , legend
- pięknie zdobione meczety , minarety
- elementy dekoracyjne- arabeski
- styl dekoracyjny - mauretański

1 5 1