Zadanie 1
rozwiąż:
a) [x-3] = 2 b) 2 [x+1] - 4 = 0 c) [x-2] ≤ 8 d) [x+5] >3
d) [x-70] < -2

zadanie 2
na początku sezonu 1 kg truskawek kosztował 10 złotych. Po pierwszym tygodniu obniżono cenę truskawek o 20%, a po drugim o 50%, a po trzecim o 30%. Czy po trzech tygodniach truskawki rozdawano za darmo.? odpowiedz uzasadnij.

zadanie 3
prostokąt ma wymiary a×b określ jak i o ile procent zmieni się pole prostokąta gdy bok a zwiększymy o 20% a bok b zmniejszymy o 20%.

zadanie 4
Obraz w kształcie kwadratu ma ramę o stałej szerokości 4 cm. Oblicz wymiary obrazu wiedząc że powierzchnia ramy jest trzykrotnie większa niż powierzchnia obrazu


1

Odpowiedzi

2010-03-26T12:35:15+01:00
1. a. x-3=2 |+3
x=5
b. 2 [x+1] - 4 = 0
2x+2-4=0
2x-2=0 |+2
2x=2 |/2
x=1
c.[x-2] ≤ 8 |+2
x≤10
d. [x+5] >3 |-5
x>-2
e. [x-70] < -2 |+70
x<68


2.
nie za darmo.
I 10zł*20%=2zł
II 2zł*50%=1zł
III 1zł*30%=0.30zł

3.zwiększy się o 40%.
20+20=40

4.tego zad. nie umiem ale: pole ramy: 4*4=16
i to 16 trzeba jakos podzielic chyba ;)