Zad.1 Zapisz w postaci kanonicznej poniższe trójmiany kwadratowe :
a) f(x)=x kwadrat +x-2
b) f(x)=-2x kwadrat +3x+1
c) f(x)=2x kwadrat -3x+5
d) f(x)=-2x kwadrat -x+6

Zad.2 Zapisz trójmiany kwadratowe w postaci iloczynowej :
a) y=-6x kwadrat -10x+4
b) y=2x kwadrat +3x-5
c) y=-2x kwadrat -6x+4
d) y=-x kwadrat +2x+7
Zad.3 Daną funkcję f(x)=3(x+2)(x-1) zapisz w postaci kanonicznej i ogólnej.

Zad.4 Daną funkcję f(x)=-2(x-3)kwadrat +4 zapisz w postaci iloczynowej.

Zad.5 Sporządź wykres funkcji (znajdź wierzchołek ,miejsce zerowe , punkt przecięcia z osią Y) ;
a) f(x)=x kwadrat -6x+5
b) f(x)=x kwadrat -3x+2
c) f(x)=-x kwadrat +2x1
d) f(x)=x kwadrat -7x-8

Zad.6 Oblicz najmniejszą i największą wartość funkcji w przedziale:
a) f(x)=2x kwadrat -x-1 , x <-1;3>
b) f(x)=-2x kwadrat -3x+2 , x <-1;2>
c) f(x)=x kwadrat+3x-2 , x <-2;2>
d) f(x)=4x kwadrat -x-1 , x <0;3>

Zad.7 Rozwiąż równania:
a) x kwadrat-2x=0
b)4x kwadrat +7x=0
c)x kwadrat -5=0
d) x kwadrat +1=0
e) x kwadrat -3x-4=0
f)x kwadrat -x-6=0

Zad.8 Rozwiąż nierówności:
a) -2x kwadrat +x+3 równe <0
b) x kwadrat +x-1 równe <0
c) x kwadrat -2x -24 >0
d) -2x kwadrat -7x>0
e) x kwadrat -4<0
f) 2x kwadrat +8>0

Zad.9 Rozwiąż graficznie i algebraicznie układ równań :
a) y=x kwadrat + 2x-3
y=x-3
b) y-2x kwadrat -3=0
y-4x=1
c) y-x kwadrat -x -3 =0
y=3x-71

Odpowiedzi

2010-03-26T13:19:24+01:00
Rozwiązanie 1 w załączniku