Punkty A=(-3,-1) ,B=(-1,-2) , C=(2,1) sa wierzchołkami trókata ABC
a)Wyznacz obraz wierzchołków tego trójkata w symetriwzględem osi x,
b) wyznacz obraz wierzchołków tego trójkata w symetri względem prostej y=-2
c)napisz równanie prostejk, do której należą punkty AiB
d)napisz równanie prostej m prostopadłej do prostej k takiej,że C € m

1

Odpowiedzi

2010-03-26T14:40:21+01:00
A=(-3;-1) B=(-1;-2) C=(2;1)
a)Względem osi x A=(-3;1) B=(-1;2) C=(2;-1)
b)Względem osi y A=(3;-1) B=(1;-2) C=(-2;1)
c)A=(-3;-1) B=(-1;-2)
-1=-3a+b
-2=-1a+b

3a=1+b
-b=-1a+2

a=1/3+1/3b
b=a-2

a=1/3+1/3(a-2)
b=a-2

a=1/3+1/3a-2/3
b=a-2

a-1/3a=1/3-2/3
b=a-2

2/3a=-1/3
b=a-2

a=-1/2
b=-1/2-2

a=-1/2
b=-5/2

y=-1/2x-5/2

d) y=-1/2x-2