Odpowiedzi

2010-03-26T12:32:51+01:00
Przekątne utworzyły trójkąty prostokątne równoramienne o kątach 45 stopni

24=a√2
a=24√2:2
a=12√2

10=a√2
a=10√2;2
a=5√2

ramię c=√(5√2)²+(12√2)²=√50+288=√338=13√2cm
h trapezu=√(13√2)²-7²=√338-49=√289=17

pole=½(10+24)×17=289cm²
2010-03-26T12:56:54+01:00
Podstawy trapezu równoramiennego o prostopadłych przekątnych są równe 24 cm i 10cm. oblicz pole i długośc ramienia trapezu.

x=(24-10)/2=7
24-7=17
x-przekątna
x tworzy kąt 45⁰ z podstawą

więc h=17, zaś x=17√2

17²+7²=r²
r²=289+49
r²=338
r=√338
r=13√2 cm

P=1/2(24+10)*17
P=17*17
P=289 cm²