Poniżej podano wybrane metody otrzymywania soli ? 1 . kwas + wodorotlenek metalu . 2 kwas + tlenek metalu + 3 . kwas + metal . 4 tlenek niemetalu + wodorotlenek metalu ....Spośród podanych metod wybierz dwie które można zastosować do otrzymania dwóch różnych dowolnych soli . Napisz w formie cząsteczkowej równania reakcji otrzymania tych soli .Równanie 1 .........? Równanie 2 . ....................?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-26T21:14:41+01:00
Równanie 1.
kwas + wodorotlenek metalu => sól + woda
2 HCl + Ca(OH)2 => CaCl2 + 2 H2O

Równanie 2.
metal + kwas => sól + wodór
2Na + 2HBr => 2NaBr + H2
1 5 1