PRzeczytaj ponizy teks i napisz jak jescze Pismo swięte nazywa Pana Jezusa i dlaczego.

"Jeden jest Bóg,jeden też Pośrednik miedzy Bogiem a ludżmi człowiek Chrystus JEzus,który wydał siebie na okup za wszytskich" (1 Tum 2,5)

2.Który sakrament wprowadza nas do uczestnicwa w potrójnej funkcji chrystusa??

PILNE.!!

2

Odpowiedzi

2010-03-26T12:43:26+01:00
NAzywa go tak ponieważ jezus jest bogiem,pośrednikiem. Jezus za nas zmarł.
2. Sakrament pokuty i pojednania
1 3 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-26T13:02:44+01:00
1.
Cytujesz tutaj słowa z listu św. Pawła do Tymoteusza które mówią o jedynym Pośredniku między Bogiem a ludźmi w osobie Jezusa - Jezus Chrystus jest tutaj więc nazwany POŚREDNIKIEM:
"jeden jest Bóg": Pan Bóg jest jeden, dlatego też sam musi interesować się wszystkimi ludźmi (nie jednym tylko narodem). Podobnie też "jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus". Powtórzenie słowa "jeden" łączy Chrystusa z Bogiem.
Zarówno zbawcze dzieło a więc misja Jezusa Chrystusa, jak i misja Pawła potwierdzały Boży cel - Pośrednictwo. Większość pogan wierzyła w istnienie wielu pośredników objawienia, podobnie jak w istnienie wielu bogów, jednak św. Paweł wyjaśnia bardzo jasno że Pośrednik między Bogiem a ludźmi jest jeden - jest nim Zbawiciel Jezus Chrystus - Mesjasz Pan.

2.
Chrzest wprowadza nas w potrójną funkcję (misję) Chrystusa - królewskiej, kapłańskiej i prorockiej. Dlatego ten sakrament nazywamy sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego (a więc wprowadzeniem w zycie kościoła, a co za tym idzie w zycie Chrystusa). Kościół jak pewnie wiesz jest Mistycznym Ciałem Jezusa Chrystusa - Chrystus Głową tego Mistycznego Ciała a my jako wierzący w niego członkami tego Ciała. Dopełnieniem tego sakramentu jest sakrament bierzmowania czyli dojrzałego już wejścia w te potrojne dzieło Kościoła.
1 5 1