Tutaj są dwa zadania :

zad.1
oblicz , ile gramów fosforu uległo spaleniu w reakcji ze 100g tlenu , jezeli produktem spalania jest 177,5g tlenku fosforu(V) P₄0 (INDEK U DOŁU 10).

ZAD.2
oblicz masę nadtlenku sodu Na₂0₂otrzymanego z 2,3g sodu i 1,6g tlenu .

1

Odpowiedzi

2010-03-26T13:25:30+01:00
1)
177,5 - 100 = 77,5 g - tyle gramów fosforu uległo spaleniu

2)
2,3 + 1,6 = 3,9 g - tyle powstało nadtlenku sodu