Zad.4 Uzasadnij stwierdzenie: występowanie gąsienicy w cyklu rozwojowym motyla jest korzystne dla gatunku.
Zad.5 Podaj nazwy czynności życiowych, z którymi są związane hasła podane na rysunku obok strzałek.
a) tlen-
b) trawa-
c) mocz-
Zad.1 Ustal, czy przedstawiony na rycinie obraz mikroskopowy obiektu należy do elementów materii ożywionej czy nieożywionej. Odpowiedź uzasadnij.
Zad.3 Przedstaw w formie krótkiego komiksu reakcję wybranego przez ciebie zwierzęcia lub rośliny na działanie określonego środowiska.
Czynnik środowiska....................
Reakcja:
Zad.1 Podaj najważniejsze cechy, które wyróżniają grzyby od przedstawicieli pozostałych królestw organizmów.
a)...........
b)..........
c).........
d).......

1

Odpowiedzi

2009-10-29T20:04:43+01:00
Zadanie.5
a)tlen-oddychanie
b)trawa-odżywianie
c)mocz-wydalanie
1 5 1