Potrzebuje zredagować jeden z tematów. Obojętniej który: (nie żywcem ściągnięte z jakiejś strony)

1 - "Nowoczesne formy uprawy roślin i nowe odmiany zwierząt hodowlanych - -korzyści i zagrożenia z punktu widzenia środowiska i zdrowia (rośliny i zwierzęta transgeniczne)"

2 - "Korzyści i zagrożenia wynikające z postępów w genetyce"

3 - "Ochrona bioróżnorodności biologicznej i jej znaczenie dla człowieka"

4 - "Ewolucja, jej czynniki i wpływ na powstawanie gatunków"

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-26T22:13:05+01:00
3.Korzyści i zagrożenia wynikające z postępów w genetyce

Korzyści wynikające z postępów w genetyce to przede wszystkim korzyści medyczne tj. coraz lepsze poznawanie i zwalczanie różnych chorób dotykających nasz organizm. Ponadto, znajomość ludzkich genów i umiejętność operowania nimi pomaga naukowcom w opracowaniu technik naprawczych materiału genetycznego. Znajomość ludzkich genów pomaga także dobrać odpowiednią dietę lub leki dla pacjenta. Wykorzystuje się ją również w kryminalistyce(badania naskórka bądź włosów). Zagrożenia wynikające ze znajomości lidzkich genów to przede wszystkim klonowanie, co z jednej strony jest pomocne np. dla osób, które za pomocą klonowania chciałyby odzyskać bliską osobę. Znajomośc genów to uwłaczanie godności człowieka ze względu na manipulację jego genami.