Zad.1 Sputnik waży 100 kg, a rakieta 3000 ton. Ile razy cięższa jest rakieta od sputnika?

Zad.2 Jacek obliczył, że odległość 100 m przeszedł w ciągu 50 sekund. Jaką odległość pokonałby Jacek, gdyby mógł iść w tym samym tempie przez 2,5 godziny? Ile czasu potrzebuje Jacek, aby przejśc w tym tempie 2 km?

Zad.3 Rozlano 5 litrów syropu do butelek, z których kązda ma pojemność 100 cm sześciennych. Do ilu butelek rozlano syrop?

Zad. 4 Tubka pasty do zębów ma pojemność 75 ml. Ile tubek można napełnić 3 l pasty do zębów?

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-26T14:11:59+01:00
Zad. 1

3000 ton - 3000000 kg

3000000 / 100 = 30000 razy :D

Zad. 2
b) 2km - 2000 m
2000m / 100m = 10
50sek * 10 = 500 sek. = ok. 8.5 min.
2010-03-26T14:12:03+01:00
3000x100=300000kg 300000:100=3000
jest 3000 razy cięższa
zad 2
100:50=2m/sec
10200sec x 2m/sec=20400m=20 km 400m
b)2000m:2m/sec=1000sec
zad3
3 x 1000=3000
3000:75=40
odp zmiesciloby sie 40 tubek
2010-03-26T14:43:02+01:00
Zad. 1
3000ton=3000000kg
3000000:100=30000
Zad.4
1l=1000ml
3000ml:75ml=40
Odp.: Można napełnić 40 tubek 75 ml.