Odpowiedzi

2010-03-26T14:23:01+01:00
Odmienne :
czasownik - co robi ? co się z nim dzieje ?
rzeczownik - kto co ?
przymiotnik - jaki , jaka , jakie ?
liczebnik - ile , który ?

nieodmienne:
przysłówek - jak , gdzie kiedy ?
przyimek - nad , pod , z , w , przy , od , ku , do .....
spójnik - ale , więc , ponieważ , lecz , że .....
wykrzyknik - hej , ach , och , o , hura .....
partykuła - że , li , czy , no , nie , niech , by .....

zaimek
a rzeczowny : ja nikt
b przymiotny : żaden , taki
c liczebny : taki , ile , kilka
d przysłówkowy : jak , nigdzie

środki stylistyczne :
metafora (przenośnia)
ironia
oksymoron
uosobienie
paradoks
personifikacja
porównanie
synonim
hiperbola
anafora
151 4 151