Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-26T14:41:47+01:00
Zdarzyło mi się spotkać w życiu wielu interesujących i dziwnych ludzi, nikt jednak nie wywarł na mnie takiego wrażenia jak moja koleżanka.
U nas na osiedlu mieszka zaledwie 3 lata, a każdy ją podziwia, za pracowitość i jej hobby.

Kasia jest średniego wzrostu, szczupłej budowy ciała, ma okrągłą twarz, włosy ciemne i mały nos.

Usposobienie ma wrażliwe, spokojne, jest bardzo szybka, koleżeńska, miła.
Kasia jest bardzo pracowita, umiejącaradzić sobie w każdej sytuacji, zaradna, posiadająca różnorodne zainteresowania, ma dobra pamięć i fantazje.
Z charakteru jest pogodna, wesoła, dzielna, dokładna, utalentowana, sentymentalna, sumienna, ambitna, pojętna, rozmowna, uparciuch.

Jej hobby to wędkarstwo, hodowla gołębi (zdobyła już wiele pucharów w zawodach), pasjonuje się starymi samochodami i motorami kupuje je do remontu i restauruje do oryginalnego wyglądu. Obecnie ma motor BMW z roku 1936, Garbusa z 1965r., który jest sprawny i jeździ nim na ryby. W swojej kolekcji miała motocykl Iż z roku 1954 i wiele innych eksponatów.
Jest człowiekiem ambitnym, zapracowanym, lubiącym swoją prace i hobby nigdy nie ma czasu pobyć w rodzinnym kręgu.
Bardzo ją podziwiam za jej pracowitość, wytrwałość, zdrowie, ambicje której mi czasem brakuje.
To po polsku :)

Teraz po angielsku :I have met in my life many interesting and strange people, but nobody had such an impression on me as my friend.
We live in the neighborhood just 3 years, and everyone admires her for her work and hobbies.Kasia is of medium height, slender physique, has a round face, dark hair and a small nose.Temperament is sensitive, quiet, very fast, friendly, nice.
Barry is a very hardworking, umiejącaradzić any situation, resourceful, has a variety of interests, have a good memory and fantasies.
The character is a cheerful, cheerful, brave, intense, talented, sentimental, conscientious, ambitious, diligent, talkative, stubborn.Her hobbies include fishing, breeding pigeons (there are many trophies won in competitions), is passionate about old cars and drivers for buying them for repairs and restores to its original appearance. Currently, BMW is the engine of the year 1936, the 1965 Beetle. That is efficient and runs it on the fish. In his collection of motorcycle That was the year 1954 and many other exhibits.
It is an ambitious man, busy, likes his work and hobbies never has time to stay in the family circle.
We admire her for her diligence, persistence, health, ambition which I sometimes lack.
2010-03-26T14:42:53+01:00
My best friend's name is Julia ^ ^.
Goes to high school.
It is mild and slim girl.
He has many friends, you can always count on her help.
He wears a pink trampki.Najczęściej wears baggy clothes.
He loves to hear the pop rock.
1 5 1