1)Żarówki o mocach 60W i 100W i napięciu znamionowym230V połączono szeregowo i dołączono do źródła prądu elektrycznego o napięciu 23V.Oblicz:
a)opór obwodu
b) moc wydzieloną w obwodzie
2)Ciężar człowieka na powierzchni Ziemi wynosi 600N.Ile wyniósłby ciężar tego człowieka na planecie o czterokrotnie większej masie oraz dwukrotnie większym promieniu??

Prosze pomóżcie!!!!! Pilne

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-26T15:01:52+01:00
1)
60W=60VA
100W=100VA
60VA/230V=0,2608695A
100VA/230V=0,434782A
R=U/I
R1=230/0,2608695 (60W)
R1=881,666887 OHM

R2=230/0,434782 (100W)
R2=529,00074 OHM

Opór obwodu.R3= R1+R2 +(opory połączeń, przewodów)
R3=1410,667627

Moc obwodu P=U*I
I=U/R
I=23/1410,667627
I=0,0163043367A
Moc obwodu
P=23*0,0163043367=0,37499974VA(W)
PS. Żarnik żarówki stawia różny opór w różnej temperaturze(zakładając że to konwencjonalna żarówka).Przy połączeniu tak niskiego napięcia żarnik będzie stawiał inny opór niż przy napięciu 230V i nominalnej temperaturze pracy