1.siła F=60N rozciaga sprezyne na odleglosc x=10cm oblicz wspolczynik sprezystosci sprezonej oraz prace jaka wykonano ,aby otrzymac dane wydłuzenia.
2. radek rzucił z predkoscia v=5m/s kamień o masie m =0,1 kg pod katem alfa=30stopni do poziomu . wartosc predkosci w najwyszym punkcie toru wynosi .
3. prace wykonana przy rozciaganiu sprezyny o masie m = 0,1kg i wspołczyniku sprezystosci k = 20N\m,o x=10cm jest rowna
a.0,1N
b 0,2 N
c 18 cm
d 2 N

Proszę o szybka pomoc!!!!!

1

Odpowiedzi

2010-03-26T18:49:46+01:00
1.siła F=60N rozciaga sprezyne na odleglosc x=10cm oblicz wspolczynik sprezystosci sprezonej oraz prace jaka wykonano ,aby otrzymac dane wydłuzenia.

W = F * s
W = 60 N * 0.1m
W = 6 J - wykonana praca

wspolczynnik sprezystosci :
F = k* x
60 N = k * 0.1m
k = 600N/m

2. radek rzucił z predkoscia v=5m/s kamień o masie m =0,1 kg pod katem alfa=30stopni do poziomu . wartosc predkosci w najwyszym punkcie toru wynosi .

W najwyzszym punkcie toru V zamienia sie na Vx czyli skladowa w kierunku poziomym.

ze wzoru Vx = Vo * cosα


cos dla kąta 30 stopni = √3/2

Vx = 5m/s * √3/2
Vx = 2.5√3 m/s - predkosc w najwyzszym punkcie toru


3. prace wykonana przy rozciaganiu sprezyny o masie m = 0,1kg i wspołczyniku sprezystosci k = 20N\m,o x=10cm jest rowna
a.0,1N
b 0,2 N
c 18 cm
d 2 N

F = k* x
F = 20 * 0.1
F = 2 N

F = m * a

2 N = 0.1 kg * a
a = 20m/s²

s = a * t²/s
0.1m = 20m/s2² * t²/s | * 2/ 20m/s²
0.01 s = t²
t = 0.1 s

W = F/s
W = 2N/0.1s
W = 20 J