Na dzisiaj :(
Do każdego podpunktu 3-5 zdanek (jak mozeicie to przetłumaczcie na polski podpunkty i odpowiedzi)
a) Work with a partner.Make list of problems in the environmet where you live.
b)Put your list in order of how serious you think the problems are.Number 1 is the most serious.Compare you list with ather pairs.
c)Now make another list of things ordinary people can do to improve the environment
d)Which of the things in your list do you do now??

Z góry dziex xD
Wybiore najlepsza odp. :*

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-29T21:42:16+01:00
Work with a partner.-praca z partnerem
Make list of problems in the environmet where you live.
napisz liste problemów otoczenia w którym zyjesz.
Put your list in order of how serious you think the problems are.
ułóż na liście problemy w kolejności jak poważne uważasz, że sa problemy.
Number 1 is the most serious.-Numer pierwszy jest najbardziej poważny
Compare you list with ather pairs.-porównaj listę z innymi parami.
Now make another list of things ordinary people can do to improve the environment
-Teraz zwykli ludzie mągą stworzyć listę i poprawić stan środowiska.
Which of the things in your list do you do now??
Które z tych rzeczy, na liście zrobisz teraz?
1 5 1