Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-26T20:40:53+01:00
Program cos;
uses crt;
const N = 10;

var
t1,t2:array[1..N]of byte;
i,j,pom:byte;
k:char;
t3:array[1..N+N] of byte;


begin
randomize;
writeln('Dzialanie programu:');
writeln('1 - zapisanie do TABLICY 1 dziesieciu losowych liczb dwucyfrowych');
writeln('2 - zapisanie do TABLICY 2 dziesieciu losowych liczb dwucyfrowych');
writeln('3 - wypisanie zawartosci TABLICY 1 i TABLICY 2');
writeln('4 - sortowanie zawartosci TABLICY 1 do kolejnosci malejacej');
writeln('5 - sortowanie zawartosci TABLICY 2 do kolejnosci malejacej');
writeln('6 - wypisanie posortowanej zawartosci TABLICY 1 i TABLICY 2');
writeln('7 - wyszukanie i zapisanie do TABLICY 3 dziesieciu najmniejszych liczb z obu');
writeln(' wczesniejszych tablic');
writeln('8 - wypisanie zawartosci TABLICY 3');
while 1=1 do
begin
writeln;
k:=readkey;
if k='1' then for i:=1 to N do t1[i]:=random(90)+10;
if k='2' then for i:=1 to N do t2[i]:=random(90)+10;
if k='3' then
begin
write('TABLICA 1 ');
for i:=1 to N do write(t1[i],' ');
writeln;
write('TABLICA 2 ');
for i:=1 to N do write(t2[i],' ');
end;
if k='4' then
for i:=1 to N do
for j:=1 to N do
if t1[i]>t1[j] then
begin
pom:=t1[i];
t1[i]:=t1[j];
t1[j]:=pom;
end;
if k='5' then
for i:=1 to N do
for j:=1 to N do
if t2[i]>t2[j] then
begin
pom:=t2[i];
t2[i]:=t2[j];
t2[j]:=pom;
end;
if k='6' then
begin
write('TABLICA 1 sortowana ');
for i:=1 to N do write(t1[i],' ');
writeln;
write('TABLICA 2 sortowana ');
for i:=1 to N do write(t2[i],' ');
end;
if k='7' then
begin
for i:=1 to N do t3[i]:=t1[i];
for i:=1 to N do t3[i+N]:=t1[i];
for i:=1 to N+N do
for j:=1 to N+N do
if t3[i]<t3[j] then
begin
pom:=t3[i];
t3[i]:=t3[j];
t3[j]:=pom;
end;
end;
if k='8' then
begin
write('TABLICA 3 ');
for i:=1 to N do write(t3[i],' ');
end;
end;
readln;
end.