Odpowiedzi

2009-10-29T20:20:06+01:00
Zadanie ma dwa rozwiązania (dwa okręgi po obu stronach prostej).

Najpierw musisz skonstruować prostą prostopadłą do l (proste nazywamy zwyczajowo małymi literami alfabetu łacińskiego) w punkcie C. W tym celu rysujesz okrąg o dowolnej średnicy ze środkiem w punkcie C (a przynajmniej te jego części które przecinają prostą l). Tak otrzymujesz punkty A i B. Rysujesz dwa okręgi o środkach w punktach A i B (mają mieć te same promienie, które z kolei muszą mieć promień większy od okręgu o środku C). W ten sposób otrzymujemy dwa punkty D i E powstałe na przecięciu narysowanych okręgów (tych o środkach A i B). Na końcu rysujemy prostą k przechodzącą przez D, E i C - to jest nasza prosta prostopadła.

Teraz rysujemy okrąg o promieniu 2 i środku w punkcie C, jego punkty przecięcia z prostą k nazywamy F i G. Na końcu rysujemy dwa okręgi o środkach F i G i promieniu 2.
20 4 20
2009-10-29T21:06:48+01:00
Zgodnie z warunkami zadania narysuj prostą L i zaznacz na niej pkt C . Weź cyrkiel i z pkt C zaznacz łukami jednakowe odcinki do przecięcia z prostą L . - punkty przecięcia z prostą L oznacz A i B.
Cyrklem z pkt A odcinkiem większym od AC zaznacz łuk z jednej i drugiej strony prostej L . Tym samym rozstawem cyrkla z pkt B zaznacz łuki do przecięcia z poprzednio narysowanymi łukami. Poprowadź prostą przez powstałe punkty przecięcia łuków . Ta prosta jest prostopadła do prostej L i przechodzi przez pkt C . Na tej prostej odmierz odcinek 2 cm od pkt C - będzie to środek okrągu . podobny okrąg możesz narysować z drugiej strony prostej Narysuj ten okrąg . teraz prosta L jest styczna do okręgu w pkt C - wiadomo że styczna do okręgu w danym punkcie musi być prostopadła do promienia okręgu w związku z tym zadanie ma tylko dwa rozwiązania . dwa okręgi po obydwu stronach prostej
10 4 10