12y-(y+5)=10y-1 || 3(1-x)-(1-2x)=9 || 0=3-(2x+1) || 0,5(2-4x)=3-x || 2(u-5)+15=3(u-4)+10 || 0=(x-1)-(3x-5) || 3x-2(1-2x)=0,5(3x+1,5)

BŁAGAM ZRÓBCIE MI TO ZADANIE!! ;*** JEST MI BARDZO POTRZEBNE DO ZDANIA DO 2 GIM ; (( ;* PROSZE WAS DAJE 80 PKT!! ;*

3

Odpowiedzi

2010-03-26T15:14:17+01:00
12y-(y+5)=10y-1
12y-y-5-10y+1=0
y=4

3(1-x)-(1-2x)=9
3-3x-1+2x=9
-x=7
x=-7

0=3-(2x+1)
0=3-2x-1
2x=2
x=1

0,5(2-4x)=3-x
1-2x=3-x
-x=2
x=-2

2(u-5)+15=3(u-4)+10
2u-10+15=3u-12+10
-u=-7
u=7

0=(x-1)-(3x-5)
0=x-1-3x+5
2x=4
x=2

3x-2(1-2x)=0,5(3x+1,5)
3x-2+4x=1,5x+0,75
7x-1,5x=2,75
5,5x=2,75/:5,5
x=0,5
1 5 1
2010-03-26T15:18:52+01:00
12y-(y+5)=10y-1
12y -y - 5 = 10y - 1
12y - y - 10y= -1 +5
y = 4

3(1-x)-(1-2x)=9
3 - 3x - 1 + 2x = 9
-3x+2x= 9 +1 - 3
-x= 7
x= -7


0=3-(2x+1)
0= 3 - 2x - 1
-3 +1 = - 2x
-2 = - 2x
x= 1


0,5(2-4x)=3-x
1 - 2x = 3-x
1 - 3 = 2x -x
-2= x
x=-2

2(u-5)+15=3(u-4)+10
2u -10 +15= 3u - 12 +10
2u -3u= 10 - 15 - 12 + 10
-u = - 7
u=7

0=(x-1)-(3x-5)
0 = x-1 - 3x + 5
-x + 3x= -1+5
2x = 4
x=2

3x-2(1-2x)=0,5(3x+1,5)
3x - 2 + 4x= 1,5 x + 0,75
3x +4x - 1,5x=0,75 + 2
5,5x=2,75
x=0,5
2010-03-26T15:33:12+01:00
12y-(y+5)=10y-1
12y-y-5=10y-1
12y-y-10y=-1+5
1y=4
- przed nawiasem to oznacza, że wszystkie znaki w nawiasie zamieniamy na przeciwne np. + na -
Gdy przenosimy liczby lub niewiadome na drugą stronę równania też zmieniamy znaki na przeciwne.
Na końcu dzielimy przez liczbę niewiadomych. Musi nam wyjść niewiadoma=liczba np. y=13.

3(1-x)-(1-2x)=9
3-3x-1+2x=9
-3x+2x=9-3+1
-1x=7 /:(-1)
x=-7
Liczba koło nawiasu to oznacza mnożenie. Liczbę koło nawiasu mnożymy przez wszystkie liczby w nawiasie.
Kreską / piszemy co robimy z obiema stronami równania np. /:(-1)
Gdy przenosimy liczby lub niewiadome na drugą stronę równania też zmieniamy znaki na przeciwne.
Na końcu dzielimy przez liczbę niewiadomych. Musi nam wyjść niewiadoma=liczba np. y=13.

0=3-(2x+1)
0=3-2x-1
0-3+1=-2x
-2=-2x /: (-2)
1=x
- przed nawiasem to oznacza, że wszystkie znaki w nawiasie zamieniamy na przeciwne np. + na -
Kreską / piszemy co robimy z obiema stronami równania np. /:(-1)
Gdy przenosimy liczby lub niewiadome na drugą stronę równania też zmieniamy znaki na przeciwne.
Na końcu dzielimy przez liczbę niewiadomych. Musi nam wyjść niewiadoma=liczba np. y=13.

0,5(2-4x)=3-x
1-2x=3-x
1-3=-x+2x
-2=x
Liczba koło nawiasu to oznacza mnożenie. Liczbę koło nawiasu mnożymy przez wszystkie liczby w nawiasie.
Kreską / piszemy co robimy z obiema stronami równania np. /:(-1)
Gdy przenosimy liczby lub niewiadome na drugą stronę równania też zmieniamy znaki na przeciwne.
Na końcu dzielimy przez liczbę niewiadomych. Musi nam wyjść niewiadoma=liczba np. y=13.

2(u-5)+15=3(u-4)+10
2u-10+15=3u-12+10
2u-3u=-12+10+10-15
-u=-7 /:(-1)
u=7
Liczba koło nawiasu to oznacza mnożenie. Liczbę koło nawiasu mnożymy przez wszystkie liczby w nawiasie.
Kreską / piszemy co robimy z obiema stronami równania np. /:(-1)
Gdy przenosimy liczby lub niewiadome na drugą stronę równania też zmieniamy znaki na przeciwne.
Na końcu dzielimy przez liczbę niewiadomych. Musi nam wyjść niewiadoma=liczba np. y=13.

0=(x-1)-(3x-5)
0=x-1-3x+5
0+1-5=x-3x
-4=-2x/:(-2)
x=2
Gdy nie ma liczby koło nawiasu to pomijamy nawias np. (1-2) zapisujemy 1-2
Kreską / piszemy co robimy z obiema stronami równania np. /:(-1)
Gdy przenosimy liczby lub niewiadome na drugą stronę równania też zmieniamy znaki na przeciwne.
Na końcu dzielimy przez liczbę niewiadomych. Musi nam wyjść niewiadoma=liczba np. y=13.

3x-2(1-2x)=0,5(3x+1,5)
3x-2+4x=1,5x+0,75
3x+4x-1,5x=0,75+2
5,5x=2,75 /:5.5
x=0.5
Liczba koło nawiasu to oznacza mnożenie. Liczbę koło nawiasu mnożymy przez wszystkie liczby w nawiasie.
Kreską / piszemy co robimy z obiema stronami równania np. /:(-1)
Gdy przenosimy liczby lub niewiadome na drugą stronę równania też zmieniamy znaki na przeciwne.
Na końcu dzielimy przez liczbę niewiadomych. Musi nam wyjść niewiadoma=liczba np. y=13.

Uwaga:
- * - = +
+ * - = -
+ * + = +

Myślę, że dostanę najlepszą odpowiedź.
1 5 1