Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-26T15:26:38+01:00
A₂=a₁+r=21cm
a₁₅=a₁+14r=73cm
a₁=?
a₁₀=?
mamy układ równań
a₁+r=21cm
a₁+14r=73cm
Po obliczeniu mamy że ;a₁=17cm;r=4
(a₁ mamy obliczone jeszcze a₁₀)
a₁₀=a₁+9r
a₁₀=17+9*4=53cm
POKAŻ MATEMATYCE ŻE NIE JESTEŚ SŁABY ROZWIĄZUJ ZADANIA :D:D:D:D:D
5 3 5