Zadanie 1
Tomek wyruszył ze schroniska w kierunku szczytu. Zdobył go po 90 minutach, maszerując ze średnią prędkością 2 km/h. Na szczycie odpoczywał 20 minut, po czym pięcio-kilometrowy odcinek drogi ze szczytu do przystanku autobusowego pokonał w ciągu 1 godziny. Po 10 minutach oczekiwania wsiadł do autobusu, którym jechał 10 minut ze średnią prędkością 42 km/h. Z przystanku szedł do schroniska 10 minut z prędkością 6 km/h.

Zadanie 2
Jak długą drogę przebył (pieszo i autobusem) Tomek tego dnia? Wynik podaj w kilometrach.

Zadanie 3
Oblicz, jak długo trwała wycieczka.

Zadanie 4
Narysuj w układzie współrzędnych wykres przebytej przez Tomka drogi w zależności
od czasu.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-26T15:56:17+01:00
Zadanie 2.
90min-1,5h
Szedłz prędkościa 2km/h doszedł po 1,5h czyli
s₁-droga ze schroniska na szczyt
2=s/1,5
s₁=3km
s₂-droga ze szczytu na przystanek
s₂=5km
s₃-droga jaką przejechał
10min-1/6h
42=s/1/6
s₃=7km
s₄-droga z przystanku do schroniska
6=s/1/6
s₄=1km
s=s₁+s₂+s₃+s₄
s=3+5+7+1=16km
Zadanie 2
t-całkowity czas
wszystko w minutach
t=90+20+60+10+10+10=200min=3,33h
Zadanie 3
NIE WIEM!!!!!!!!!!
POKAŻ MATEMATYCE ŻE NIE JESTEŚ SŁABY ROZWIĄZUJ ZADANIA :D:D:D:D
1 5 1