A) Dlaczego rok 1960 nazywany jest "rokiem Afryki" ???
b)Wyjaśnij dlaczego południowa i zachodnia granica Egiptu przebiegają niemal wzdłuż linii prostych.
c)Ustal, kim jest Nelson Mandela. Określ jego rolę w przemianach, które zaszły w RPA.

1

Odpowiedzi

1.Rok 1960 nazywany jest "rokiem Afryki" z powodu tego, że duża ilość państw odzyskała w tym właśnie roku niepodległość.
2. Granice południowa i zachodnia przebiegają w linii prostej gdyż są wyznaczone przez katarakty.
3. Nelson Mandela to były prezydent RPA, był jednym z przywódców ruchu przeciwko apartheidowi. Jest również laureatem Pokojowej Nagrody Nobla. Przez całe swoje życie walczy o równe prawa dla wszystkich obywateli RPA.
19 4 19