1.Uzupełnij tabelkę wpisując brakujące terminy .
Forma terenu
a)klif
b)___________________
c)jaskinia
Czynnik rzeźbotwórczy:
a)____________________
b)rzeka
c)woda
Proces rzeźbotwórczy:
a)abrazja
b)erozja boczna
c)_____________

2.Na podstawie ilustracji wykonaj poniższe polecenia.
a)Wpisz nazwę przedstawionej formy terenu.
_______________________________________
b)Podaj nazwę procesu rzeźbotwórczego, w którego wyniku powstała ta forma.
___________________________________________________________________
c)Wpisz nazwę odcinka brzegu rzeki,w którym występuje ta forma terenu.
___________________________________________________________________

ILUSTRACJA W ZAŁĄCZNIKU

1

Odpowiedzi

2010-03-26T15:35:47+01:00
B)dolina rzeczna
a)wiatr
c)erozja wodna

2.
dolina rzeczna
erozja wodna, woda płynąc ukształtowała dolinę
bieg górny, strumyk niedalego żródła
2 4 2