1.Czy masa butelki z wodą zmieni się gdy umieścimy ją na Księżycu.
2.Na jednej szalce wagi laboratoryjnej umieszczono zeszyt od fizyki,a na drugiej następujące odważniki : 10dag , 2odważniki po 50g , 1g , 10mg.Jaka jest masa tego zeszytu w gramach?.
3.Masa pustej menzurki wynosi 30g.Do menzurki wlano 10cm3 cieczy.Masa menzurki z cieczą wynosiła 40g.Ile wynosi gęstość tej cieczy? Jaka to ciecz?
4.Do naczynia wlano wodę.Zmieściło się w nim 3,5litra wody.Następnie wylano wodę i wlano benzynę.Oblicz masę benzyny w naczyniu.Gęstość benzyny wynosi 0,7g/cm3
5.Siła przyciągania na księżycu jest około 6 razy mniejsza niż na Ziemi.Ile będzie wynosiła gęstość wody na Księżycu? Gęstość wody na ziemi wynosi 1000kg/m3
6.Pole powierzchni podstawy naczynia w kształcie walca wynosi 10cm2.Do naczynia wlano 200g wody o gęstości 1g/cm3.Ile wynosi wysokość słupa wody w naczyniu?
7.Wymiary pokoju wynoszą 2m i 4m a jego wysokość wynosi 3m.Oblicz masę powietrza zawartego w tym pokoju jeżeli jego gęstość wynosi 1,3kg/m3.
8.Prostopadłościenny kawałek żelaza ma wymiary a=3 cm , b=5 cm , c=2cm.Gęstość żelaza wynosi 7860kg/m3.Oblicz masę tego prostopadłościanu.
9.Oblicz stosunek mas dwóch ciał o jednakowej objętości.Gęstość pierwszego ciała jest trzy razy większa od gęstości drugiego
10.Oblicz stosunek gęstości dwóch ciał o jednakowej objętości.Masa pierwszego ciała jest trzy razy większa od drugiego.
11.Średnia prędkość cząsteczek składników powietrza wynosi około 500m/s.Stojąc 10m od kuchni poczuliśmy zapach obiadu po 10s.Jaką drogę przebyły cząsteczki wody.
12.Oblicz średnią prędkość cząsteczek powietrza ,jeżeli stojąc 10m od kuchni poczuliśmy zapach obiadu po 10 sekundach , a droga którą przebyły cząsteczki powietrza wynosi 5km

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-26T16:07:19+01:00
Odpowiedź w załączniku =D
1 4 1
2010-03-26T16:13:42+01:00
1. Nie. Jedynie ciężar ciała się zmienia.
2. 201,001 g Trzeba było zamienić jednostki na gramy.
3. Jeżeli masa pustej menzurki wynosi 30g, a masa napełnionej cieczą menzurki 40g , to aby obliczyć masę tej cieczy, trzeba wykonać działanie:
40g - 30g = 10g m cieczy = 10g

Wzór na obliczanie gęstości to : ρ = m/v
ρ - gęstość
m - masa
V - objętość

Mamy już masę cieczy - 10g
Mamy też jej objętość - 10cm³

Czas na obliczenia:


ρ = 10g : 10cm³
ρ = 1g/cm³

Jaka ciecz ma taką gęstość? Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba zajrzeć do tabeli gęstości. Odpowiedź brzmi: woda.

Odp.: Menzurka była wypełniona wodą.

4. Dane:
V wody = 3,5l = 3,5dm³ = 3500cm³
ρ benzyny = 0,7g/cm³

Szukane:
m benzyny = ?

Jeżeli naczynie wypełnione było po brzegi wodą, to jego objętość wynosi tyle samo, co woda. Benzyny też będzie tyle samo. Teraz obliczamy masę benzyny, przekształcając wzór z poprzedniego zadania:
m = ρ×V

m = 0,7g/cm³ × 3500cm³
m = 2450g = 2,45kg

Odp.: Masa benzyny wynosi 2,45kg .

5.Ze wzoru: ρ = m/v wynika, że gęstość jest wprost proporcjonalna do masy.
czyli: 1000kg/m³ : 6 ≈ 166,7kg/m³

Odp.: Gęstość wody na Księżycu wynosiłaby 166,7kg/m³ .

6. Najpierw trzeba obliczyć objętość wody, bo nie było to podane w poleceniu.
V = m/ρ
V = 200g : 1g/cm³
V = 200 [g × cm³/g]
V = 200 cm³

Teraz można obliczyć wysokość słupa wody:
V = Pp × H → H = V : Pp
H = 200cm³ : 10cm²
H = 20cm

Odp.: Wysokość słupa wody wynosi 20cm.

7. Aby obliczyć masę powietrza, trzeba znać jego objętość.
V = abc
V = 2m × 4m × 3m
V = 24m³

m = ρ × V
m = 1,3 kg/m³ × 24m³
m = 31,2 kg

Odp.: Masa powietrza w tym pokoju wynosi 31,2kg .

8.To zadanie rozwiązujemy podobnie jak poprzednie zadanie.
V = abc
V = 3cm × 5cm × 2cm
V = 30cm³

Gęstość można zamienić na g/cm³ , bo tak będzie łatwiej :)

7860kg/m³ = 7,86g/cm³

obliczamy masę tego kawałka z żelaza:
m = ρ × V
m = 7,86g/cm³ × 30cm³
m = 235,8g

Odp.: Kawałek żelaza waży 235,8g .


Czterech ostatnich zadań nie umiem wykonać. Mam nadzieję, że pomogłem. :)

POZDRAWIAM :)

1 5 1