Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-26T15:42:30+01:00
Polityka efektywnego gospodarowania paliwami i energią jest głównym elementem prowadzenia polityki zrównoważonego rozwoju społeczeństwa i zapewnienia warunków konkurencyjności gospodarki kraju.

Efektywność energetyczna obejmuje wszystkie zmiany, których rezultatem jest zmniejszenie ilości energii przypadającej na wytworzenie jednostki aktywności ekonomicznej np. energii zużytej na jednostkę PKB lub zapewnienie wymaganej energii na określony poziom komfortu.

Polityka efektywności energetycznej obejmuje wszystkie możliwe środki interwencji publicznej (środki polityczne) mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej kraju przez odpowiedni system legislacyjny, poziom cen, struktury organizacyjne, system regulacji, nowe technologie oraz bodźce ekonomiczne i fiskalne.

Celem jest przestawienie polityki efektywności energetycznej UE i Polski w celu zainicjowania dyskusji na tematy związane z przyszłością tej polityki w Polsce i wypracowania metod jej implementacji. Poruszone zagadnienia nie wyczerpują w żaden sposób całości tematu, różny jest też poziom szczegółowości przedstawienia poszczególnych zagadnień, rozwinięto raczej te, które są dotychczas mniej dogłębnie analizowane.

2 3 2