(zapisujcie działania) WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE
1.Oblicz,a następnie sprawdź w pamięci czy otrzymana liczba spełnia równanie:
a) 2x + 5 = 11
b)¼y - 3 = 2
c)5z = 3z + 8
d)4u + 2 = u - 7
e)-t + 2 = 4 + 5t
f)2w + 3 = 4w - 5

2.Rozwiąż równania:
a) 3x - 1 = 5x
b) y - 3 = 9 - y
c) ½z + 6 = z - 1

3.Jaka liczba ma tę własność, że jeśli ją pomnożymy przez 7 i od wyniku odejmiemy 4, to otrzymamy liczbę o 20 od niej większą? (oblicz)

3

Odpowiedzi

2010-03-26T15:50:05+01:00
A) 2x + 5 = 11
2x=11-5
2x=6/:2
x=6

c)5z = 3z + 8
5z-3z=8
2z=8/:2
z=4

a) 3x - 1 = 5x
-1=5x+3x
-1=8x/:8
x=-8
1 1 1
2010-03-26T15:55:57+01:00
1,
a)
2x + 5 = 11
2x=11-5
2x=6/:2
x=3
b)
¼y - 3 = 2
1/4y=2+3
1/4y=5 /: 1/4
y=20
c)
5z = 3z + 8
5z-3z=8
2z=8 /:2
z=4
d)
4u + 2 = u - 7
4u-u=-7+2
3u=-5/:3
u= -5/3
u= -1 i 2/3
e)
-t + 2 = 4 + 5t
-t-5t=4-2
-6t=2/ :(-6)
t= -1/3
f)
2w + 3 = 4w - 5
2w-4w=-5-3
-2w=-8 /: (-2)
w=4

2.
a)
3x - 1 = 5x
3x+5x=1
8x=1 /:8
x=1/8
b)
y - 3 = 9 - y
y+y=9+3
2y=12/ :2
y=6
c)
½z + 6 = z - 1
1/2z-z=-1-6
- 1/2z= -7 /:(-1/2)
z=14

3,
7*x-4=x+20
7x-x=20+4
6x=24 /:6
x=4
Tą liczbą jest 4

1 5 1
2010-03-26T15:58:14+01:00
1.Oblicz,a następnie sprawdź w pamięci czy otrzymana liczba spełnia równanie:
a) 2x + 5 = 11
2x=11-5
2x=6/:2
x=3 -spełnia
b)¼y - 3 = 2
1/4y=2+3
1/4y=5 / (:1/4)
y=20 - spełnia
c)5z = 3z + 8
5z-3z=8
2z=8 / :2
z=4 - spełnia
d)4u + 2 = u - 7
4u-u=-7-2
3u=-9 / :3
u=-3 - spełnia
e)-t + 2 = 4 + 5t
-t-5t=4-2
-6t=2/ (:-6)
t=1/3 - nie spełnia
f)2w + 3 = 4w - 5
2w-4w=-5-3
-2w=-8 / :(-2)
w=4 - nie spełnia

2.Rozwiąż równania:
a) 3x - 1 = 5x
3x-5x=1
-2x=1/ :(-2)
x=-1/2
b) y - 3 = 9 - y
y+y=9+3
2y=12/:2
y=6
c) ½z + 6 = z - 1
1/2z-z=-1-6
-1/2z=-7/:(-1/2)
z=14

3.Jaka liczba ma tę własność, że jeśli ją pomnożymy przez 7 i od wyniku odejmiemy 4, to otrzymamy liczbę o 20 od niej większą? (oblicz)
x*7=7x
7x-4=x+20
7x-x=20+4
6x=24/:6
x=4