Odpowiedzi

2010-03-26T15:54:00+01:00
- całkowita kontrola mieszkańców danego państwa
2010-03-26T15:55:08+01:00
W systemach totalitarnych życie ludzi podporządkowane jest wszechobecnej kontroli ze strony władzy. Stosowane są: terror i ludobójstwo, np. w obozach koncentracyjnych w hitlerowskich Niemczech lub łagrach w stalinowskim ZSRR. Obywatele są silnie uzależnieni od władzy.Władza wpływa na świadomość społeczną, posługując się propagandą i indoktrynacją
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-26T15:56:15+01:00
Pisałam to na sprawdzianie więc na pewno jest dobrze ;]

Cechy państwa totalitarnego:
- nie istnieje podział władzy
- władza skupiona w rękach partii politycznej i jej przywódcy
- interes jednostki podporządkowany interesowi narodu
- władze łamią większość praw i wolności obywateli
- państwo dysfonuje rozbudowanym aparatem represji