Grzałka elektryczna przystosowana jest do napięcia 120V, przy którym przez nią płynie prąd o natężeniu 2 A . Jaką wartość oporu powinien mieć opornik włączony szeregowo do obwodu grzałki przy podłączeniu jej do sieci elektrycznej o napięciu 220 V , aby grzałka działała tak samo jak przy zasilaniu bez opornika napięciem o wartości 120 V ?

1

Odpowiedzi

2009-10-30T09:57:33+01:00
Rg - oporność grzałki
Rx - oporność dodatkowego opornika
z prawa Oma
Rg = U/I
U = 120V
I = 2A
Rg = 120/2 = 60Ω
Mamy utworzy obwód z opornka dodatkowego Rx , szeregowo z tym opornikiem połączonej grzałki o oporze 60Ω , prąd płynący w obwodzie musi wynosić 2A aby grzałka miała tę samą moc oraz napięcie na obwodzie ma wynosić 220 V , a na grzałce 120V

Rg + Rx = 220/2
Rx = 220/2 - Rg = 110 - 60 = 50Ω
2 3 2