Tor elektronu przechodzącego przez pewien obszar przestrzeni nie odchyla się od pierwotnego kierunku ruchu.Czy na podstawie tej informacji można stwierdzić,że w tym obszarze nie ma pola magnetycznego?Dlaczego?

Prosze o jak najszybsze rozwiazanie

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-26T16:35:03+01:00
Na tej podstawie nie można stwierdzić nie istnienie pola magnetycznego pole może istnieć.
Na ładunek poruszający się w polu magnetycznym działa siła określona wzorem F=qBv sin(v,B), pod wpływem tej siły ładunek porusza się po okręgu.
( sin kąta między wektorem prędkości a liniami pola magnetycznego)
Może być taki przypadek że sin tego kąta wynosi zero to jest wtedy gdy ładunek porusza się równolegle do linii pola magnetycznego i nie działa na niego siła okreslona powyższym wzorem i ładunek porusza się po linii prostej.
2 3 2