Odpowiedzi

2010-03-26T19:49:14+01:00
Po klęsce wrześniowej najeźdźcy podzielili ziemie polskie.Zachodnia część kraju zostala zajęta przez Niemcy, natomiast wschodnia przez ZSRR. Wilno wraz z okolicami Związek Radziecki przekazał Litwe. Licze na najjj